WhatsApp Image 2022-01-23 at 16.23.27.jpeg
  • Instagram

De ruimte waar mijn subjecten en objecten zich bevinden noem ik vaak een ‘slaapkamer-omgeving’. Dit is een plek waar het lichaam volledig kan zijn wat het is. Hier is plek voor rust, intimiteit en eigenheid. Intieme momenten licht ik uit en probeer ik op een zo zintuigelijk mogelijke manier weer te geven.

Ik schilder of teken op een realistische manier. Mijn werk richt zich op mijn eigen lijf, de lichamen van mijn naasten of de planten in mijn kamer. De benadering van deze lichamen tijdens het afbeelden ontstaat aan de hand van gesprekken die ik voer met mensen over hun relatie tot hun lijf. Door ze op een figuratieve manier te schilderen en tekenen kan ik ze, door elk detail in mij op te nemen, verzorgen en liefhebben. Wel gebruik ik altijd nog mijn fantasie om beelden niet letterlijk te kopiëren en er mijn eigen invulling aan te geven. Dit door bijvoorbeeld voor te stellen wat voor kleuren de huid nog meer kan bevatten. De huid is een speelveld; extra vlekken worden toegevoegd of rode plekken zet ik extra dik aan. Zo duik ik in het lichaam en daag mijzelf uit om deze, op een zo open mogelijke manier, met al zijn putten en bobbels te tonen.

 

I call the space where my subjects and objects are situated a ‘bedroom environment’. This is a place where the body can be what it is entirely. Here, there’s space for rest, intimacy and individuality. I shine a light on these intimate moments and try to depict them in the most sensory way possible.

I paint or draw them realistically. My work focuses on, among other things, my own body, the bodies of my loved ones and the plants in my room. The depiction of these bodies originates from conversations I have with people about their relationship with their body. By painting and drawing them in a figurative way I can nourish and love them, by considering every detail. Though, to not literally copy the images I also use my fantasy and interpretation; for instance by imagining what kind of colours the skin can also contain. The skin is a playground; extra color stains, stripes or red dots are added. In this way I can dive into the body and challenge myself to show this, in the most open way possible, with all its dimples and bumps.